ประกาศ

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลรายงานตัว

1.คลิกที่ปุ่ม "เพิ่มข้อมูลรายงานตัว"
2.กรอกเลขประจำตัวประชาชน
3.กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบ
4.ตรวจสอบข้อมูลแล้วกดยืนยัน
5.พิมพ์ใบรายงานตัวออกมา
6.นำใบรายงานตัวไปในวันรายงานตัว

** สำหรับการกรอกข้อมูลที่อยู่: ให้คลิกเลือก จังหวัด แล้วกดตรวจสอบ จากนั้นคลิกเลือก อำเภอ แล้วกดตรวจสอบ แล้วคลิกเลือกตำบล (เมื่อคลิกตรวจสอบหน้าจออาจมีการเลื่อนขึ้น กรุณาเลื่อนหน้าจอลงมา)
**ช่อง ปีการศึกษาที่เริ่มเข้าเรียน ให้กรอก 01/06/2562
***ช่อง โรงเรียน ให้พิมพ์ชื่อสถานศึกษา โดยไม่ต้องพิมพ์คำว่าโรงเรียนนำหน้า
กลุ่มนักเรียนที่เปิดให้เพิ่มข้อมูลสำหรับรายงานตัว
รหัสกลุ่ม ปีการศึกษา ภาคเรียน โรงเรียน
กลุ่มนักเรียนที่เปิดให้ลงทะเบียน
รหัสกลุ่ม ปีการศึกษา ภาคเรียน โรงเรียน