Satit Register - หน้าแรก


 

  - Member -
   - เข้าสู่ระบบ
 
  - Menu -
  - หน้าแรกประกาศผลสอบ
ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้
1. รับเอกสารมอบตัวในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องธุรการ อาคาร 1 (อาคารสำนักงาน) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
2. รายงานตัวในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) หากไม่มารายงานตัวในวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (เพิ่มเติม)

ประกาศรับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หากมีข้อสงสัยติดต่อโรงเรียน ที่ 043-202419
มีปัญหาการสมัครผ่าน internet หรือการชำระเงิน ติดต่อ e-mail : ksupha@kku.ac.th