Get Adobe Flash player

aj jiw

อ.เสาวลักษณ์  เจ่าสกุล

เสนอแนะ-สอบถาม

5

1-1

2-1

3-1

4-1

5-1

6-1

7-1

8-1

 

 

4

mtday56

svich

 scicamp

 

 

 

6

webmailkku 

kkunet

edmodo

prlogo

sendinfo

bninfom


ดูประกาศ | สมัครสอบ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 : ม.1,2,4,5 | ม.3และม.6
Update : 22/2/61 11:11

รายชื่อผู้เข้าสอบ : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

โครงการ Open House: Open your mouth, Open your mind. เปิดบ้านหมอฟัน ครั้งแรก!!

10959522 882638995090703 1633034765669659010 n

Dent KKU Open House : Open your "mouth, Open your "mind" เปิดบ้านหมอฟัน ทันตะ มข. ครั้งแรก !! 

จัดวันที่ 21-22 มีนาคม 2558 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน และมีค่ายใช้จ่าย 650 บาท 

- ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2-13 กุมภาพันธ์ 2558

- ประกาศรายชื่อที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/DentKKUOpenhouse

kkunews

 face

KA Facebook Fanbox 1.1