ประชุมใหญ่สามัญ ปี 2561 และเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ

ขอเชิญท่านผู้ปกครองในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ที่มีความสนใจและมีความพร้อม โปรดให้เกียรติสมัครเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2561-2563 เพื่อเป็นผู้ประสานงานระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.-16.30 น.

ณ ตึกอำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.-10.30 น .ณ ห้องประชุม 3
อาคาร 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์)