การรับเข้าศึกษา โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560

คลิกที่รูปภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ระเบียบการโควตา 59 คลิกเพื่อโหลด

ตารางแสดงคณะ-สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร-จำนวนรับ-และเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา คลิกเพื่อโหลด

ปฏิทินการรับสมัคร คลิกเพื่อโหลด