Demonstration School Of khon kaen University Secondary School

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ( ศึกษาศาสตร์ )

--- เว็บสมัครสอบเข้า ม.1 --- --- เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน --- --- เข้าสู่เว็บไซต์แรลลี่วิชาการ ครั้งที่ 10 ---