Demonstration School Of khon kaen University Secondary School

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ( ศึกษาศาสตร์ )

--- เข้าสู่เว็บไซต์ --- --- ทำเนียบศิษย์เก่า ---