Demonstration School Of khon kaen University Secondary School

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ( ศึกษาศาสตร์ )

--- เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน ---